Ketua Bahagian Akaun di Jabatan dan Kementerian

Senarai Akauntan / Ketua Akaun di Kementerian /Jabatan /Daerah


JABATAN BENDAHARI NEGERI - IBU PEJABAT

Bil Nama Gred E-Mel
1 Rusdin @ Musidi Riman  VU7 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Mary Angela Sipaun W54 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Justine Sinsoi W48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Jeanie Liew W48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Sairah @Seria Indan W48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Hamdan Hamzani W48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Mary Rose Amui W44 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Alice chan @ Angelika W44 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Modesta Siambun W44 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Christopher Dyonisius W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Denis Lim W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Norimah Amin W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Rouse Boso @ Rose W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN BENDAHARI NEGERI - CAWANGAN

Bil Daerah Nama Gred E-Mel
1 Ranau Supidih Sallehin W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Kota Belud Maksud Abd Hamid W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Kudat Rohana Ahmad W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Kota Marudu Ag Yahya bin Ag Damit W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Sandakan Azmin Bekrin W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Tawau Mohd Wan Sweehaimi Bin Jermang W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Keningau Nurhanizan Bakrin W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Beaufort Hildi Poili W36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Lahad Datu Nunning Awang W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN & PERUMAHAN ( KKTP )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Wong Kok Siong @ George Lawrence Kichi W48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Rechard Mijong W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

KEMENTERIAN KEWANGAN ( MOF )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Rusdin Riman W52 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Aidah Ahmad Hijazi W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Joimis Baranting @ Jenny W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN HAL EHWAL PENGGUNA

Bil Nama Gred E-Mel
1 Sharifah Arshad W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR ( KPLB )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Hasnah Taufeck W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN KERJA RAYA ( JKR )

Bil Nama Gred E-Mel
1 James Gulongan W48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ag Herman Ag. Tahir W44 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Margaret Leo W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nicolas P. Pisol W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Roger Malanjun W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PERHUTANAN SABAH

Bil Nama Gred E-Mel
1 Noorhaneem Shahrin W48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Rosalia A. Sipaun W44 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN TANAH DAN UKUR ( JTU )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Intan Setia Haji Abdul Ghani W48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nuraini Abdullah @Irene A W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PERTANIAN

Bil Nama Gred E-Mel
1 Mary Angela Sipaun W48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Sapiee @ Shafie Janati W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN AIR

Bil Nama Gred E-Mel
1 Feeley Bachee W48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Dg. Intan Ismail W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lius Bin Lawrence @ Cornelius Dusalam W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PERPUSTAKAAN NEGERI SABAH

Bil Nama Gred E-Mel
1 Sapiah Sampuroh W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN KETUA MENTERI ( JKM )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Dg Sablinah Sabli W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH ( JHEAINS )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Abdul Khalik Sapari W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN KERETAPI

Bil Nama Gred E-Mel
1 Hjh Nismah Kastom W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN ( JPS )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Norlizah Ag. Ahmad W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI ( JPAN )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Kee Y Kamariah K Yusof W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN HIDUPAN LIAR

Bil Nama Gred E-Mel
1 Alizah Ali W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PEJABAT HAL EHWAL ANAK NEGERI ( PHEAN )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Mandy Sinit W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PEJABAT PERHUBUNGAN NEGERI - KUALA LUMPUR

Bil Nama Gred E-Mel
1 Seayni Sahak W32 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Bil Nama Gred E-Mel
1 Terence Manjaji W32 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

MAKSAK

Bil Nama Gred E-Mel
1 Mohd Yusop Kabon W32 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN CETAK KERAJAAN

Bil Nama Gred E-Mel
1 June Mijol W32 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA ( JPSM )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Shirley Ipang W32 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PERIKANAN

Bil Nama Gred E-Mel
1 Sylvia Philip @ Suzanna W32 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

INSTITUT LATIHAN SEKTOR AWAM NEGERI SABAH ( INSAN )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Noorainin Hj Sinteh W32 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA

Bil Nama Gred E-Mel
1 Murni Alkin W32 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN DAN ALAM SEKITAR

Bil Nama Gred E-Mel
1 Dayang Besar @ Kamsiah Binti Salleh W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN

Bil Nama Gred E-Mel
1 - - -
 

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR ( KPI )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Siti Mulizah Hj Mujum W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

Bil Nama Gred E-Mel
1 Alizah Dalaman W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SUMBER DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Bil Nama Gred E-Mel
1 Bonnie Lobijin W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

UNIT PERANCANGAN EKONOMI ( UPEN )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Jostivita Mosipil @ Mary Jeaniffer W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI ( SPAN )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Jessie Leo Lojuhim W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

DEWAN UNDANGAN NEGERI ( DUN )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Hamidzah Hamid W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ISTANA

Bil Nama Gred E-Mel
1 Mohd Azniesmadi Bin Mohd Yahya W17 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN ARKIB SABAH

Bil Nama Gred E-Mel
1 Evelyn Lazarus W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN MUZIUM

Bil Nama Gred E-Mel
1 Anne Chan W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PEGUAM BESAR NEGERI

Bil Nama Gred E-Mel
1 Ellyn Assang W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERUSAHAAN TERNAK

Bil Nama Gred E-Mel
1 Jimy @ Mimy Shak W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM

Bil Nama Gred E-Mel
1 Dg.Juridah Binti Ag.Kasip W41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI ( JPKN )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Nazila Mawar Nuati W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR

Bil Nama Gred E-Mel
1 Mariani Mujim W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN HAL EHWAL WANITA ( JHEWA )

Bil Nama Gred E-Mel
1 Fariza Gulistan W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JABATAN PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH

Bil Nama Gred E-Mel
1 Aisah Umalbasah W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PEJABAT DAERAH BEAUFORT

Bil Nama Gred E-Mel
1 A.B.Yassin Bin Alip W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PEJABAT DAERAH KENINGAU

Bil Nama Gred E-Mel
1 Sarus Kawanding W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PEJABAT DAERAH KUDAT

Bil Nama Gred E-Mel
1 Roshidi Roslan W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PEJABAT DAERAH PENAMPANG

Bil Nama Gred E-Mel
1 Suhaila Lidin W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PEJABAT DAERAH TUARAN

Bil Nama Gred E-Mel
1 Siti Saridah Said W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PEJABAT DAERAH LAHAD DATU

Bil Nama Gred E-Mel
1 Sitti Amirah Harman W27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.