Anugerah dan Pengiktirafan Sijil Pengiktirafan Sistem Kualiti MS-ISO

Anugerah dan Pengiktirafan Sijil Pengiktirafan Sistem Kualiti MS-ISO


an image

SIJIL PENGIKTIRAFAN
SISTEM KUALITI MS-ISO 9001:2008
Pengurusan Penyediaan Penyata Akaun Awam dan Pembayaran

Dianugerahkan Oleh
INTERTEK
Pada 19 Mei 2014

 
an image

SIJIL PENGIKTIRAFAN
SISTEM KUALITI MS-ISO 9001:2008
Pengurusan Penyediaan Penyata Akaun Awam dan Pembayaran

Dianugerahkan Oleh
INTERTEK
Pada 19 Mei 2014

 
an image

SIJIL PENGIKTIRAFAN
SISTEM KUALITI MS-ISO 9001:2008
Pengurusan Penyediaan Penyata Akaun Awam dan Pembayaran

Dianugerahkan Oleh
MOODY INTERNATIONAL
Pada 19 Mei 2011

 
an image

SIJIL PENGIKTIRAFAN
SISTEM KUALITI MS-ISO 9002:1994
Perkhidmatan Pembayaran Baucar Am

Dianugerahkan Oleh
MAMPU
Pada 31 Disember 2003

 
Kembali