Print

Visi, Misi & Polisi

VISI JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

"KE ARAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN PERAKAUNAN"MISI JABATAN

Kewangan Kerajaan adalah wang awam dan hendaklah ditadbir dengan penuh amanah dan tanggungjawab dan digunakan mengikut peraturan-peraturan kewangan semasa. Justeru itu, semua wang awam yang diperolehi dan dibelanjakan mestilah diakaunkan secara jelas dan lengkap.Sejajar dengan ini, Jabatan Bendahari Negeri Sabah yang bertanggungjawab mengendalikan Sistem Perakaunan Kerajaan Negeri Sabah mempunyai misi berikut:

 

DASAR JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

MENGENDALIKAN WANG AWAM BERASASKAN AKTA ACARA KEWANGAN 1957 (PINDAAN 1972) DAN MENYELENGGARA SISTEM PERAKAUNAN YANG TERATUR DAN SEMPURNA BAGI PENYEDIAAN AKAUN AWAM TAHUNAN BERSESUAIAN DENGAN PIAWAIAN PERAKAUNAN KERAJAAN.

 

FUNGSI JABATAN

Fungsi-fungsi asas Jabatan Bendahari Negeri Sabah adalah seperti berikut:

  1. Mengendalikan dan menyelenggarakan Akaun Kerajaan Negeri Sabah;
  2. Memproses dan membuat pembayaran-pembayaran Kerajaan Negeri Sabah;
  3. Menerima dan menyimpan hasil negeri dan terimaan serta mengawal dan mengurus dana Akaun Kerajaan Negeri Sabah;
  4. Memberi khidmat nasihat dan panduan kepada Jabatan Kerajaan mengenai tatacara kewangan dan pengendalian perakaunan Kerajaan Negeri Sabah dan
  5. Mengendalikan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu seperti pinjaman kenderaan, insuran perjalanan udara dan tuntutan kemalangan berkumpulan.