Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

KAMI BERSEDIA MEMBERI PERKHIDMATAN :

  1. Memberi perkhidmatan secara profesionalisme,mesra dan progresif.
  2. Menyemak, melulus dan membayar baucar bayaran am dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan baucar.
  3. Menyemak, melulus dan membayar saraan mengikut jadual.
  4. Mengeluarkan resit serta merta bagi semua terimaan.
  5. Memastikan akaun lejar perbendaharaan bulanan dimuatnaik ke dalam aplikasi e-lejar 4 hari bekerja dari tarikh penutupan Akaun Kerajaan Negeri Sabah.
  6. Menyediakan dan mengemukakan Penyata Kewangan Tahunan Negeri Sabah sebelum 31 Mac setiap tahun kepada Jabatan Audit Negara.
  7. Memberi maklumbalas kepada semua surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja.
  8. Memberi maklumbalas terhadap aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari bekerja.